Declaraţia de Coaliţia pentru un NGO Protocolul opţional la ICESCR şi Reţeaua Internaţională pentru economice, sociale şi culturale.

Coaliţia NGO pentru un Protocol facultativ la Pactul internaţional cu privire Economice, sociale şi culturale (ICESCR), ESCR-Net şi participanţilor la Reuniunea Strategia internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale, reprezentând ONG-uri, bazate pe comunitate şi organizaţii grassroots la nivel global, călduros bun venit de la adoptarea Protocolului opţional la Adunarea Generală la 10 decembrie 2008. Pe el nu a 60-a aniversare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, aceasta este de mare importanţă că victime ale încălcării economice, drepturile sociale şi culturale în cele din urmă au un mecanism, la nivel internaţional, prin care ei pot căuta căi de atac eficiente pentru încălcări ale drepturilor omului. Noi cred că acest lucru este un drept esenţial al victimelor de toate încălcări ale drepturilor omului şi a Astăzi, prin adoptarea prezentului instrument de mult asteptat, Adunarea Generală a corectarea dezechilibrelor istorice. Mulţumim comunităţii internaţionale pentru insistent reafirmând universalitatea, indivizibilitatea şi inter-dependenţă de toate drepturile omului. Această realizare de astăzi este de o importanţă însemnat şi reprezintă sfârşitul rezultat al angajamentului de nădejde şi dedicarea tuturor celor implicaţi. Am încă o dată felicit pe preşedintele Grupului de lucru pentru determinarea ei neobosita şi perseverenta prin acest proces. Suntem deosebit de recunoască şi să vă mulţumesc număr mare de state, din toate sistemele regionale, care au sprijinit Protocolul opţional. Vă mulţumim tuturor pentru implicat lor constructiv şi valoroase angajament. Noi notă de faptul că textul a Protocolului opţional este rezultatul de cooperare, consens şi de concesiune de către toţi. Prezentul protocol rezoneaza angajamentul statelor de a dezvoltarea unor instrumente eficiente pentru victimele încălcări ale drepturilor economice, sociale şi culturale, ca parte a unei armonioase umane drepturile de sistem din cadrul internaţional al drepturilor omului. Milioane de persoane din întreaga lume au fost observatori la progresele înregistrate în vederea adoptarea prezentului protocol opţional, şi au o miză în rezultatul de astăzi procedurii. Noi, ca parte a societăţii civile globale şi sociale mişcări, sărbătorim astăzi avansare de mare, încât se face in exercitarea realizarea drepturilor economice, sociale şi culturale. Noi suntem cu toate acestea acut conştientă de necesitatea ca statele să traducă orală a acestora angajamente la realitate practică. Aşteptăm cu nerăbdare cu anticipare a Protocolul opţional fi deschisă pentru semnare martie 2009. Cerem tuturor statelor să răspundă de urgenţă la apeluri de la societatea civilă, organizaţii, mişcările sociale şi victime ale încălcării pentru a asigura punerea în aplicare a economice, sociale şi drepturile culturale de a deveni părţi la acest instrument.

Statement of the NGO Coalition for an Optional Protocol to the ICESCR
in Portuguese, Italian, Catalan and Romanian.

escrprotocolnow.org  © 2009 All Rights Reserved.  info@escrprotocolnow.org